Tel: 021-5427 0855      Mail: sales@gewtec.com

GEWTEC LTD.

上海晰微光电技术有限公司
产品中心
Product center
 • 半导体激光器

  半导体激光器

  国产高质量激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 固体激光器

  固体激光器

  国产高质量激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 美国相干Coherent OBIS激光器光纤输出系统

  美国相干Coherent OBIS激光器光纤输出系统

  相干 OBIS 激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • 美国相干Coherent OBIS激光器

  美国相干Coherent OBIS激光器

  相干 OBIS 激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • JDSU HeNe氦氖激光器

  JDSU HeNe氦氖激光器

  JDSU 氦氖激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • JDSU HeNe氦氖激光器

  JDSU HeNe氦氖激光器

  JDSU 氦氖激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • Lumentum氩离子激光器

  Lumentum氩离子激光器

  Lumentum激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • Lumentum He-Ne 氦氖激光器

  Lumentum He-Ne 氦氖激光器

  Lumentum激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • Lumentum 固体激光器532 nm

  Lumentum 固体激光器532 nm

  Lumentum激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • Lumentum红外(IR)激光器

  Lumentum红外(IR)激光器

  Lumentum激光器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • Adloptica光束整形器

  Adloptica光束整形器

  激光光束整形器

  ¥0.00

  ¥0.00

 • TLS可调单色光源

  TLS可调单色光源

  可调单色光源

  ¥0.00

  ¥0.00